Home > Help > Din brugeraftale
Help
Search Help pages
(Does not search for items or products)
 Searchtips
 Din brugeraftale

Den følgende brugeraftale gælder for brugere, som registrerer sig den 1. oktober 2009 eller derefter, og gælder fra registreringsdatoen. 

I det følgende beskrives de vilkår, i henhold til hvilke eBay tilbyder dig adgang til eBays tjenester.

Det eBay-websted, du registrerer dig på, giver dig i øjeblikket kun mulighed for at købe varer, hvorimod du ikke selv kan vise eller sælge varer. Hvis du ønsker at vise eller sælge varer på eBay Marketplace, skal du gå ind på eBay-webstedet for Storbritannien, som er tilgængeligt på www.ebay.co.uk.

Introduktion

Velkommen til eBay. Disse vilkår og betingelser gælder for de tjenester, der er tilgængelige fra domænet og underdomænerne til eBay.dk, global.ebay.com og fra alle andre eBay-mærkede websteder, som stilles til rådighed for danske brugere. Hvis du bor i et land, som er medlem af EU, vil du ved at bruge tjenesterne på eBay-webstederne (eBay.dk, eBay.com og andre relaterede websteder, hvor denne aftale vises) acceptere følgende vilkår, herunder dem, som er tilgængelige via hyperlink, i forhold til eBay Europe S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg samt de generelle principper for websteder tilhørende vores datterselskaber og internationale associerede selskaber. Hvis du bor i USA, indgår du en kontrakt med eBay, Inc. I alle andre lande indgås din kontrakt med eBay International AG. Hvis du har spørgsmål, henvises du til vores afsnit om hjælp.

Før du kan blive medlem af eBay, skal du læse og acceptere alle vilkår og betingelser, som indgår i, og som er angivet via hyperlink i, denne brugeraftale. Vi anbefaler på det kraftigste, at du, samtidig med at du læser denne brugeraftale, også læser de oplysninger, som er angivet via hyperlink. Ved at acceptere denne brugeraftale accepterer du også, at din brug af visse eBay-mærkede websteder eller websteder, vi driver, kan være reguleret af separate brugeraftaler og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Den aftale, som gælder for et af vores domæner og underdomæner, er altid den aftale, der vises i sidefoden på hvert enkelt websted. Brugeraftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og eBay. For visse eBay-websteder, -tjenester og -værktøjer kan der gælde yderligere eller andre vilkår, som vi stiller til rådighed for dig, når du bruger disse websteder, tjenester eller værktøjer.

Brug af eBay

Du kan muligvis ikke bruge vores websteder og tjenester, hvis du er under 18 år, hvis du ikke er i stand til at indgå juridisk bindende aftaler, eller hvis dit eBay-medlemskab er blevet suspenderet.

Under brug af eBay må du ikke:

 • sende, vise eller overføre indhold eller varer i en upassende kategori eller et upassende område på vores websteder

 • overtræde love, sælge forfalskede varer eller på anden vis krænke ophavsrettigheder, varemærker eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter

 • misligholde vores politikker, herunder, uden begrænsning, politikkerne om Forbudte og begrænsede varer og andre politikker, som er angivet via hyperlink i afsnittet "Yderligere vilkår" herunder

 • undlade at betale for varer, du har købt, medmindre sælgeren i væsentlig grad har ændret varens beskrivelse, efter at du har budt, der er sket en tydelig typografisk fejl, eller du ikke kan autentificere sælgerens identitet

 • undlade at levere de varer, som du har solgt, medmindre køberen misligholder de angivne vilkår, eller du ikke kan autentificere køberens identitet. Alle sælgere rådes til at opbevare dokumentation på levering

 • ændre prisen på en vare eller gribe forstyrrende ind i andre brugeres visninger

 • omgå eller manipulere vores gebyrstruktur, faktureringsproces eller de gebyrer, som er skyldige til eBay

 • sende falske, unøjagtige, vildledende, ærekrænkende eller injurierende indhold (herunder personlige oplysninger)

 • foretage handlinger, der kan underminere systemerne til feedback eller bedømmelser (f.eks. ved at vise, importere eller eksportere feedbackoplysninger til websteder, som ikke tilhører eBay, eller til brug til formål, som ikke har nogen relation til eBay)

 • overdrage din eBay-konto (herunder feedback) og dit bruger-id til en anden part uden vores samtykke

 • distribuere eller sende spam, uopfordrede eller masseudsendte elektroniske meddelelser, kædebreve eller pyramidesystemer

 • distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade eBay eller eBay-brugernes interesser eller ejendom

 • kopiere, ændre eller distribuere rettigheder eller indhold fra vores websteder, tjenester eller værktøjer eller eBays ophavsrettigheder og varemærker

 • indhente eller på anden vis indsamle oplysninger om brugere, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke.

Hvis du har registreret dig på eBay som en forretningsenhed, skal du angive, at du har myndighed til at binde den pågældende enhed juridisk. Hvis du handler som en virksomhed på eBay, skal du overholde alle gældende love, som er knyttet til handel på internettet.

Hvis du handler i egenskab af forbruger og køber varer fra en virksomhedssælger, kan du være berettiget til at ophæve kontrakten i henhold til loven om fjernsalg. Retten til ophævelse skal gøres gældende over for sælger som din kontraktmæssige partner. eBay er ikke involveret i kontrakten mellem købere og sælgere. Læs sælgers politik om returnering for at få flere oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med ophævelse.

Køb af varer fra internationale sælgere kan medføre, at der bliver pålagt skatter og toldafgifter. Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at betale eventuelle skatter og toldafgifter.

Vi starter leveringen af vores tjenester til dig, så snart du har accepteret denne aftale. Medmindre andet aftales mellem dig og eBay, kan du ikke ophæve denne aftale i henhold til bestemmelserne i Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (eller eventuel tilsvarende lovgivning i din jurisdiktion), når leveringen af tjenesterne er startet.

Misbrug af eBay

eBay og eBay-gruppen arbejder sammen om at sikre, at vores websteder og tjenester fungerer korrekt, og at gruppen er sikker. Rapportér problemer, krænkende indhold og misligholdelse af politikker til os.

Formålet med eBays VeRO-program (Verified Rights Owner) er at sikre, at de viste varer ikke krænker ophavsrettigheder, varemærker eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter. Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, skal du kontakte vores VeRO-team via vores VeRO-program (Verified Rights Owner), hvorefter vi undersøger det.

Uden begrænsning af andre retsmidler kan vi give dig en advarsel, begrænse, suspendere eller afslutte vores tjeneste og brugerkonti, begrænse eller forbyde adgang til og dine aktiviteter på webstederne (herunder, uden begrænsning, annullering af bud og fjernelse af visninger), forsinke eller fjerne hosted indhold, fjerne eventuel særstatus, som er knyttet til kontoen (herunder, uden begrænsning, status som PowerSeller), reducere eller eliminere eventuelle rabatter og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger til at udelukke dig fra vores websteder, hvis:

 • vi mener, at du skaber problemer (herunder, uden begrænsning, ved at genere eBays medarbejdere eller andre brugere eller ved at komme med urimelige juridiske trusler mod eBay) eller udsætter os eller en anden eBay-bruger for økonomisk tab eller juridiske ansvarsområder

 • vi mener, at du handler på en måde, som ikke er i overensstemmelse med ordlyden eller ånden i denne aftale eller vores politikker

 • vi til trods for vores rimelige indsats ikke er i stand til at bekræfte eller autentificere oplysninger, du har givet os

 • du får en nettofeedbackbedømmelse på -4.

Vi forbeholder os også ret til at annullere ubekræftede konti eller konti, som har været inaktive i for lang tid, eller til at ændre eller stoppe funktionen af eBay-websteder.

Du accepterer ikke at holde eBay ansvarlig for et eventuelt tab, du måtte pådrage dig som følge af, at eBay foretager en af de ovenfor beskrevne handlinger.

Ingen spam

Vi tolerer ikke spam (uopfordrede reklamemeddelelser). Angiv dine indstillinger for eBay-meddelelser, så vi kan kommunikere med dig på den måde, du foretrækker. Du kan ikke tilføje andre eBay-brugere til din mailingliste (e-mail eller fysisk post) uden deres samtykke, og det gælder også, selvom en bruger har købt en vare af dig.

Du kan ikke bruge vores kommunikationsværktøjer til at sende spam eller på anden vis sende indhold, som ville betyde en misligholdelse af vores brugeraftale. Vi kan automatisk scanne og manuelt filtrere e-mail-meddelelser, før de sendes via vores kommunikationsværktøjer, for spam, virus, phishing-angreb og anden skadelig aktivitet eller ulovligt og forbudt indhold, men vi opbevarer ikke sådanne meddelelser permanent. Hvis du sender en e-mail til en e-mail-adresse, som ikke er en registreret eBay-mail-adresse tilhørende et medlem af eBay, opbevarer vi ikke den pågældende e-mail eller bruger den pågældende e-mail-adresse med henblik på markedsføringsmæssige formål. Vi udlejer eller sælger ikke disse e-mail-adresser.

Hvis du vil rapportere spam fra andre eBay-brugere, skal du kontakte eBays kundesupport.

Brug af oplysninger om andre eBay-brugere

Med vores websteder og tjenester kan brugere dele personlige og økonomiske oplysninger for at gennemføre transaktioner. Når brugere er involverede i en transaktion, kan de få adgang til hinandens navn, bruger-id, e-mail-adresse og andre kontaktoplysninger, postoplysninger og økonomiske oplysninger. Vi kan ikke garantere, at andre brugere vil respektere beskyttelsen eller sikkerheden af dine personlige oplysninger, og vi opfordrer dig derfor til at evaluere politikkerne for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerheden hos dine handelspartnere, før du indgår i transaktioner og vælger at dele oplysninger med dem. Ligeledes beder vi dig om at respektere beskyttelsen af andre brugeres personlige oplysninger og videregive dine politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed til dem. Under alle omstændigheder skal du give andre brugere mulighed for selv at fjerne sig fra din database og mulighed for at gennemgå de oplysninger, du har indsamlet om dem.

Du accepterer kun at anvende brugeroplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser (herunder, uden begrænsning, databeskyttelseslove) og kun i forbindelse med:

 • eBay-transaktionsrelaterede formål, som ikke er uopfordrede reklamemeddelelser

 • brug af tjenester, som udbydes via eBay

 • andre formål, som en bruger udtrykkeligt accepterer.

Gebyrer

Det eBay-websted, du registrerer dig på, giver dig i øjeblikket kun mulighed for at købe varer, hvorimod du ikke selv kan vise eller sælge varer. Hvis du ønsker at vise eller sælge varer på eBay Marketplace, skal du gå ind på eBay-webstedet for Storbritannien, som er tilgængeligt på www.ebay.co.uk.

Det er gratis at registrere sig hos eBay og byde på de viste varer. Vi opkræver dog gebyrer for andre tjenester, herunder visning af varer. Når du viser en vare eller bruger en tjeneste, hvor der pålægges et gebyr, har du mulighed for at gennemgå og acceptere de gebyrer, du opkræves, ud fra vores gebyrpolitik, som vi til enhver tid kan ændre. Ændringer i den pågældende politik træder i kraft, når vi har givet dig et varsel om disse på mindst 14 dage via e-mail, ved at angive ændringerne på eBay-webstedet eller via "Mine meddelelser". Vi kan vælge midlertidigt at ændre gebyrerne på vores tjenester med henblik på kampagnetiltag (f.eks. gratis visningsdage) eller nye tjenester, og sådanne ændringer træder i kraft, når vi viser det midlertidige kampagnetiltag eller den nye tjeneste på webstederne.

Medmindre andet er anført, vil alle gebyrer være angivet i engelske pund. Du er ansvarlig for rettidigt at betale alle gebyrer og gældende skatter og afgifter, som er knyttet til brugen af vores websteder og tjenester via en gyldig betalingsmåde. Hvis din betalingsmetode mislykkes, eller din konto forfalden, kan vi opkræve skyldige gebyrer ved hjælp af andre opkrævningsmetoder. (Dette omfatter opkrævning af gebyrer for andre betalingsmetoder, som er registreret hos os, og engagering af opkrævningsbureauer og juridisk rådgivning, og i tilfælde af konti, som har været forfaldne i over 180 dage, kan det skyldige beløb blive fratrukket saldoen på din PayPal-konto.) Du accepterer, at vi kan sende dig fakturaer i elektronisk form via e-mail.

Indhold

Når du giver os dit samtykke, giver du os en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, tidsubegrænset, uigenkaldelig, royaltyfri, underlicensberettiget (gennem flere niveauer) rettighed til at udøve ophavsrettigheder, rettigheder til offentliggørelse, rettigheder til varemærker, databaserettigheder samt immaterielle ejendomsrettigheder, du har til indholdet, i et hvilket som helst medie. Det gælder nu og i fremtiden. Herunder fraskriver du dig alle dine ideelle rettigheder til indholdet, i det fulde omfang loven tillader det.

Af praktiske hensyn over for sælgere kan vi tilbyde kataloger med lagerbilleder, beskrivelser og produktspecifikationer, der er leveret af tredjepart. Selvom vi forsøger at levere pålidelige data, kan vi ikke love, at katalogerne altid er nøjagtige og opdaterede. Hvis du vælger at medtage katalogindhold i dine visninger, er du ansvarlig for at sikre, at dine visninger er nøjagtige og ikke omfatter vildledende oplysninger. Du accepterer, at du ikke vil holde vores katalogudbydere eller os ansvarlige for unøjagtigheder i katalogerne. Kataloget kan indeholde ophavsretligt beskyttede, varemærkebeskyttede eller andre ejendomsretsbeskyttede materialer. Du kan kun bruge katalogerne til orientering og kun i forbindelse med dine visninger på eBay. Du kan ikke bruge katalogindhold på en måde, som krænker andres ejendomsrettigheder.

Ansvar

Intet i denne aftale vil begrænse eller udelukke vores ansvar for urigtige oplysninger i ond tro, for dødsfald eller personskade, der skyldes vores uagtsomhed eller uagtsomhed udvist af vores agenter eller medarbejdere eller for noget andet ansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til loven.

Du holder ikke eBay ansvarlig for et eventuelt tab, du måtte pådrage dig som følge af, at eBay foretager nogle af de handlinger, der er beskrevet i afsnittet Misbrug af eBay herover, eller for andre brugeres handlinger eller manglende handlinger, herunder, uden begrænsning, ting, de angiver, varer, de viser, eller deres destruktion af påståede falske varer. Du accepterer, at vi ikke er et traditionelt auktionshus. I stedet er vores websteder et sted, som giver enhver mulighed for at tilbyde, sælge og købe stort hvad som helst, når som helst fra et hvilket som helst sted og ved brug af en række forskellige prisformater og steder, såsom lagre, butikker, faste prisformater og auktionslignende formater. På intet tidspunkt er vi i besiddelse af noget af det, som vises eller sælges via eBay.

Vi gennemgår ikke brugernes visninger eller indhold og er ikke involverede i den faktiske transaktion mellem købere og sælgere. Selvom vi kan hjælpe med at finde frem til en løsning på tvister via forskellige programmer, har vi ikke kontrol over og garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varer, der reklameres for, sandheden eller nøjagtigheden af visningerne, sandheden eller nøjagtigheden af feedback eller andet indhold, som er angivet af brugere på vores websteder, sælgeres mulighed for at sælge varer, køberes mulighed for at købe varer, eller at køber og sælger rent faktisk kan gennemføre en transaktion eller returnere en vare. Når det gælder visse kategorier, især motorer og fast ejendom, er et bud eller tilbud en ikkebindende transaktion, der repræsenterer købers seriøse angivelse af interesse i at købe sælgers vare.

Antag ikke, at tilbuddet, salget, eksporten eller importen af en vare er gyldigt eller lovligt, blot fordi den vises på et af vores websteder.

Du påtager dig det fulde ansvar for lovligheden af dine handlinger i henhold til love, som gælder for dig, og lovligheden af de varer, du viser på vores websteder.

Selvom vi bruger teknikker, der har til formål at bekræfte nøjagtigheden og sandheden af de oplysninger, som angives af vores brugere, er det vanskeligt at foretage brugeridentifikation på internettet. eBay kan ikke, bekræfter ikke og er ikke ansvarlig for at sikre nøjagtigheden eller sandfærdigheden af brugeres påståede identitet eller validiteten af de oplysninger, de giver os eller angiver på vores websteder.

Vi kan ikke garantere løbende eller sikker adgang til vores tjenester, og driften af vores websteder kan blive forstyrret af mange faktorer, som ligger uden for vores kontrol. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opretholde en tjeneste uden afbrydelse, kan vi ikke garantere dette, og vi giver ingen løfter eller garantier (hverken udtrykkelige eller underforståede) om tilgængeligheden af vores tjenester.

Vi (herunder vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter og medarbejdere) er ikke ansvarlige over for dig hverken kontraktmæssigt, uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis for nogen forretningsmæssige tab, f.eks. tab af data, avancer, indtjening, forretning, mulighed, goodwill, omdømme eller forretningsmæssig afbrydelse eller for tab, som vi ikke med rimelighed kunne forudse, der opstår, direkte eller indirekte, fra din brug eller din manglende mulighed for at bruge vores websteder og tjenester. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at fraskrive sig ansvar eller udelukke skadeserstatning, hvilket betyder, at sådanne ansvarsfraskrivelser og udelukkelser muligvis ikke gælder for dig.

Desuagtet de herover angivne afsnit vil vores ansvar over for dig eller tredjepart, hvis det konstateres, at vi er erstatningsansvarlige, være begrænset til den største sum af (a) det beløb svarende til det samlede antal gebyrer, du har betalt til os i de 12 måneder forud for den ansvarspådragende handling, og (b) et beløb svarende til £ 100 i din lokale eller foretrukne valuta.

Friholdelse

Hvis du har en tvist med en eller flere brugere, friholder du os (og vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) fra erstatningskrav, krav og skadeserstatning (for faktiske skader og følgeskader) af enhver art, kendte eller ukendte, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister.

Adgang og forstyrrelse

Vores websteder indeholder robotudelukkelsesheadere. Mange af oplysningerne på vores websteder opdateres i realtid og er ejendomsretligt beskyttet eller givet i licens til eBay af vores brugere eller tredjeparter. Du accepterer, at du ikke vil bruge nogen robot, spider, scraper eller anden automatisk metode til at få adgang til vores websteder til noget formål uden vores udtrykkelige håndskrevne tilladelse.

Herudover accepterer du, at du ikke:

 • foretager nogen handlinger, der medfører eller kan medføre (efter vores skøn) en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur

 • kopierer, reproducerer, ændrer, skaber afledte arbejder fra, distribuerer eller offentligt fremviser indhold (med undtagelse af dine oplysninger) fra vores websteder uden først at have fået udtrykkelig skriftlig tilladelse af eBay og den relevante tredjepart, alt efter hvad der er relevant

 • forstyrrer eller forsøger at forstyrre den korrekte funktion af vore websteder eller aktiviteter, der udføres på eller med vores websteder

 • omgår vores robotudelukkelsesheadere eller andre metoder, vi kan bruge til at forhindre eller begrænse adgang til vores websteder.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på markedsføring uden dit udtrykkelige samtykke. Vi bruger kun dine oplysninger, således som det er beskrevet i eBays politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi ser beskyttelse af brugernes personlige oplysninger som et meget vigtigt gruppeprincip. Vi lagrer og behandler dine oplysninger på computere, der er placeret i USA, og som er beskyttet af fysiske såvel som teknologiske sikkerhedsanordninger. Du kan få adgang til og ændre de oplysninger, du opgiver til os, og vælge ikke at modtage visse meddelelser ved at logge på din konto. Vi bruger tredjeparter til at bekræfte og certificere vores principper om beskyttelse af personlige oplysninger. For at få en komplet beskrivelse af, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger, henvises du til eBays politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ønsker du ikke, at dine oplysninger overdrages eller bruges på denne måde, skal du ikke bruge vores tjenester.

Erstatning

Du accepterer, at du kun vil bruge vores websteder og tjenester i overensstemmelse med denne aftale.

Du vil yde os fuld erstatning (og vores bestyrelsesmedlemmer, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) for eventuelle tab eller omkostninger, herunder rimelige juridiske honorarer, som vi pådrager os som følge af en misligholdelse af denne aftale fra din side eller din overtrædelse af lovgivning eller en tredjeparts rettigheder.

Intet fuldmagtsforhold

Ingen relation i form af fuldmagtsforhold, partnerskab, joint venture eller relation mellem medarbejder/arbejdsgiver eller franchisegiver/franchisetager er tiltænkt eller skabes i henhold til denne aftale.

Meddelelser

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, sendes juridiske meddelelser med anbefalet post til eBay Europe S.à r.l. (eBay.dk, global.ebay.com), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Vi sender meddelelser til dig via e-mail til den e-mail-adresse, du opgiver til eBay i forbindelse med registreringsprocessen (i dit tilfælde). Meddelelsen vil blive anset for modtaget, 24 timer efter at e-mailen er sendt, medmindre den afsendende part får besked om, at den pågældende e-mail-adresse er ugyldig. Vi kan også vælge at sende dig en retlig bekendtgørelse med anbefalet post til den adresse, som er angivet i forbindelse med registreringen. Meddelelser, som sendes til den anden part via anbefalet post, anses for at være modtaget af den pågældende part 3 dage efter datoen for afsendelsen.

Tredjepartsrettigheder

En person, der ikke er kontrahent i forhold til denne aftale, har ingen rettigheder i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at påtvinge vilkår i henhold til denne aftale, men dette påvirker ikke tredjeparts rettigheder eller retsmidler, som er angivet i denne aftale, eller som findes eller er tilgængelige ud over den pågældende lov.

Løsning af tvister

Hvis der opstår en tvist mellem dig og eBay, anbefaler vi dig på det kraftigste til først at kontakte os direkte med henblik på at finde en løsning. Det gør du ved at gå ind på hjælpesiden til  eBays kundesupport. Vi vil overveje rimelige anmodninger om at løse tvisten via alternative fremgangsmåder til løsning af tvister, såsom forlig eller voldgift, som alternativer til en retstvist. Denne aftale reguleres af og skal i enhver henseende fortolkes i henhold til lovene for England og Wales. Love om obligatorisk forbrugerbeskyttelse i din lokale juridiske jurisdiktion påvirkes ikke.

Yderligere vilkår

Følgende politikker (sammen med alle øvrige politikker, der er adgang til via link, som er indeholdt i sådanne politikker) er en del af denne aftale og angiver yderligere vilkår og betingelser for specifikke tjenester, der tilbydes på vores websteder. Vi forventer, at du omhyggeligt læser alle de dokumenter, som der er henvist til via hyperlink:

Hver enkelt af disse politikker kan til enhver tid blive ændret. Ændringerne træder i kraft, når vi angiver dem på eBay-webstedet. Ved brug af bestemte tjenester på vores websteder er du underlagt alle angivne politikker eller regler, som gælder for de tjenester, du bruger via vores websteder, og som til enhver tid kan angives. Alle sådanne politikker eller regler er herved inkorporeret i denne aftale.

Generelt

Hvis det viser sig, at en betingelse i denne aftale er ugyldig eller ikke retskraftig, slettes en sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser håndhæves.

Efter vores eget skøn kan vi overdrage denne aftale i overensstemmelse med afsnittet Meddelelser (men uden dit forudgående skriftlige samtykke), under forudsætning af at vi overdrager aftalen på de samme vilkår eller vilkår, som ikke er mindre fordelagtige for dig.

Afsnitsoverskrifterne er kun til orientering og begrænser ikke omfanget eller rækkevidden af et sådant afsnit.

Vores manglende handling i forhold til en misligholdelse fra din eller andres side betyder ikke, at vi fraskriver os vores ret til at handle med henblik på efterfølgende eller lignende misligholdelser. Vi garanterer ikke, at vi træffer foranstaltninger i forhold til alle misligholdelser af denne aftale.

Vi kan til enhver tid ændre denne aftale. Du får meddelelse herom 30 dage i forvejen via e-mail eller via "Mine meddelelser" og ved at de ændrede vilkår anføres på dette websted. Medmindre angivet andetsteds træder alle ændrede vilkår automatisk i kraft, 30 dage efter at du har modtaget meddelelse herom, og de oprindeligt blev angivet. Denne aftale kan ikke på anden vis ændres, medmindre det sker skriftligt og underskrives i hånden af dig og os. For så vidt angår denne bestemmelse omfatter "skriftlig" ikke e-mail-meddelelse, og "underskrevet i hånden" omfatter ikke elektroniske signatur.

Denne aftale angiver hele forståelsen og aftalen mellem os med hensyn til aftalens genstand.

De følgende Afsnit gælder efter ophøret af denne aftale: Gebyrer og Tjenester (med hensyn til gebyrer, der skyldes for vores tjenester), Friholdelse, Indhold, Ansvar, Erstatning og Løsning af tvister.

Hvis du har spørgsmål til denne brugeraftale, henvises du til Ofte stillede spørgsmål om brugeraftalen. Hvis det pågældende dokument ikke besvarer dine spørgsmål, kan du kontakte eBays kundesupport.

Contact us

Have a question? We can help.

 Contact us

Ask eBay members

Get help from other eBay members. Visit the Answer Centre to post a question.